Teknologji Informative Essay

Një turbinë me avull. Shumica e energjisë elektrike prodhohet nga termocentralet me turbina si këto. Konsumi i energjisë elektrike dhe standardet e jetës janë të lidhur ngushtë [1]. Elektrifikimi është votuar si arritja më e rëndësishme inxhinierike e shekullit 20 [2].


Teknologjia është një koncept i gjerë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave në ambientin jetësor në përputhje me nevojat e tij. Një definicion i saktë për termin "Teknologji", sidoqoftë, nuk ekziston; "teknologjia" mund t'i referohet objekteve materiale që përdoren nga njeriu, siç janë makinat, harduerët ose enët, por mund të përfshijë edhe tema më të gjëra, përfshirë sistemet, metodat e organizimit, dhe teknikat. Ky term mund të aplikohet në përgjithësi ose në kategori specifike si p.sh: "teknologjia e konstruktimit", "teknologjia mjekësore", ose "teknologjinë e përkryer" (state-of-the-art).

Aplikimi i teknologjisë nga njerëzimi filloi me shndërrimin e resurseve natyrale në vegla të thjeshta. Zbulimi i aftësisë të kontrollimit të zjarrit rriti burimet e ushqimit dhe zbulimi i rrotës ndihmoi njerëzit të udhëtonin dhe të kontrollonin ambientin e tyre. Zhvillimet e fundit të teknologjisë, përfshirë "shtypin", telefonin, dhe Internetin, kanë zvogëluar barrierat fizike të komunikimit dhe kanë lejuar njerëzit të komunikojnë në shkallë globale. Sidoqoftë, teknologjia nuk është përdorur vetëm për qëllime paqësore; zhvillimi i armëve me fuqi shkatërruese gjithmonë më të lartë ka ecur përgjatë historisë, nga armët më të thjeshta primitive në armët nukleare.

Teknologjia ka ndikuar shoqërinë në mënyra të ndryshme. Në shumë shoqëri, teknologjia ka ndihmuar në zhvillimin e ekonomisë (përfshirë ekonominë globale të ditëve të sotme) dhe ka lejuar rritjen e klasës shoqërore të lirë (në aspektin e kohës dhe punës). Shumë procese teknologjike lirojnë produkte të padëshirueshme, të njohura si ndotje, dhe zbrazin resurset natyrore, në dëm të Tokës dhe Natyrës. Implementimet e ndryshme të teknologjisë ndikojnë në vlerat e shoqërisë dhe një teknologji e re shpesh shtron pyetje të reja etike. Shembujt përfshijnë rritjen e nocionit "efikasitet" në terme të produktivitetit njerëzor, një term që fillimisht ishte aplikuar vetëm për makinat, dhe sfidat e normave tradicionale.

Debate filozofike janë ngritur nga përdorimi i teknologjisë në shoqëri, me mosmarrëveshje në çështjen "a i ndihmon teknologjia gjendjes së njeriut apo e përkeqëson atë?". Neo-Ludizmi, anarko-primitivizmi, dhe lëvizje të ngjajshme kritikojnë përhapjen e teknologjisë në botën moderne, duke pretenduar se e dëmton ambientin dhe njerëzit; propozuesit e ideologjive si transhumanizmi dhe tekno-progresivizmi e shohin përparimin teknologjik si të dobishëm për njerëzimin dhe gjendjen e njerut. Në fakt, deri vonë është menduar se zhvillimi i teknologjisë ishte i mundër vetëm për qeniet njerëzore, por studimet e reja tregojnë se primatët e tjerë dhe disa delfinë kanë zhvilluar vegla të thjeshta dhe kanë mësuar t'ia bartin ato gjeneratave të tjera.

Definimi dhe përdorimi

Përdorimi i termit "teknologji" ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme gjatë 200 viteve të fundit. Para shekullit të 20, termi ishte i pazakontë në gjuhën angleze, dhe zakonisht është referuar për përshkrimin apo studimin e arteve teknike(ose aftësive teknike) [3]. Termi shpesh ishte i lidhur me arsimin teknik, si në Instituti i Teknologjisë Massachutsetts (chartered in 1861).[4]

Termi "teknologji" u rrit në rëndësi në shekullin e 20 në lidhje me Revolucionin e Dytë Industrial. Kuptimi i termit ndryshoi në fillim të shekullit 20, kur shkencëtarët e shoqërisë amerikane, duke filluar me Thorstein Veblen, i cili përktheu idetë nga koncepti gjerman i fjalës Techniktechnology. Në gjermanisht dhe gjuhët e tjera evropiane, një dallim ekziston midis Technik dhe technologie që mungon në gjuhën angleze, e cila zakonisht përkthehen dy termat si "teknologji". Në vitet 1930, "teknologjia" është përmendur jo vetëm në studimin e arteve industriale, por në vetë artet industriale [5].

Në vitin 1937, sociologu amerikan Read Bain shkruante se "teknologjia përfshin të gjitha mjetet, makina, enë kuzhine, armë, instrumente, banim, veshje, komunikimi dhe transportimi i pajisjeve dhe aftësitë me të cilat ne prodhojnë dhe përdorin ato" [6]. Përkufizimi Bain mbetet i zakonshme ndërmjet studiuesve sot, veçanërisht shkencëtarëve të shkencave sociale. Por po aq i spikatur është përcaktimi i teknologjisë si shkencë e aplikuar, sidomos në mesin e shkencëtarëve dhe inxhinierëve, edhe pse shumica e shkencëtarëve socialë që studiojnë teknologjinë mohojnë këtë përkufizim [7]. Kohët e fundit, studiuesit kanë huazuar nga filozofët evropian "teknikën", për të zgjeruar kuptimin e teknologjisë në forma të ndryshme.

Fjalorë dhe studiuesit kanë ofruar një shumëllojshmëri përkufizimesh. Fjalori Merriam-Webster ofron një përkufizim të termit: "zbatimi praktik i njohurive sidomos në një fushë të caktuar" dhe "një aftësi e fituar nga zbatimin praktik i njohurive" [8]. Ursula Franklin, në ligjëratën "Real World of Technology" eë vitit 1989, dha një tjetër përkufizim të konceptit; ajo është "praktika, mënyra se si ne i bëjmë gjërat këtu" [9]. Termi është përdorur shpesh për të nënkuptuar një fushë specifike të teknologjisë, ose për t'iu referuar teknologjisë së lartë ose thjesht elektronikës të konsumit, sesa teknologjia si një tërësi [10].

Shkencë, inxhinieri dhe teknologji

Antoine Lavoisier duke kryer një eksperiment me djegien e krijuar nga drita e përforcuar e diellit

Dallimi mes shkencës, inxhinierisë dhe teknologjisë nuk është gjithmonë i qartë. Shkenca është hulumtimi i arsyetuar apo studimi i fenomeneve natyrore, që synon zbulimin e parimeve afat-gjata midis elementeve të botës së dukurive duke përdorur teknika formale të tilla si metoda shkencore[11]. Teknologjitë nuk janë zakonisht produktet ekskluzive të shkencës, sepse ata duhet të plotësojnë kërkesat të tilla si shërbimi, përdorueshmëria dhe siguria.

Inxhinieria është një proces me qëllim të orientuar për të projektuar dhe të bëj që mjetet dhe sistemet të përdorin fenomenet natyrore për qëllime praktike të njeriut, shpesh (jo gjithmon) duke përdorur rezultatet dhe teknikat nga shkenca. Zhvillimi i teknologjisë mund të përdorë shumë fusha të njohurive, duke përfshirë shkencore, inxhinierike, matematikore, gjuhësore dhe njohuri historike, që të arritur ndonjë rezultat praktik.

Teknologjia është shpesh një pasojë e shkencës dhe inxhinierisë - edhe pse teknologji si një aktivitet njerëzor paraprin të dy fushat. Për shembull, shkenca mund të studiojë rrjedhën e elektroneve në përçuesin elektrik, duke përdorur mjetet që tashmë ekzistojnë dhe njohuritë. Kjo njohuri e sapo-zbuluar pastaj mund të përdoret nga inxhinierët për të krijuar mjete të reja dhe makina, të tilla si gjysmëpërçuesi, kompjuterët, dhe forma të tjera të teknologjisë së përparuar. Në këtë kuptim, edhe shkencëtarët dhe inxhinierët mund të konsiderohen si teknologë; tre fushat janë konsideruar shpesh si një për qëllime të hulumtimit dhe referencës [12].

Historia

 Artikuj kryesore: Historia e Teknologjisë, Periudha kohore e shpikjeve historike, dhe Periudha kohore e inxhinierisë elektrike dhe elektronike.

Paleolitike (2,5 milion - 10.000 pes)

Një hanxhar primitiv.

Përdorimi i mjeteve nga njerëzit e hershëm ka qenë pjesërisht një proces i zbulimit dhe të evolucionit. Njerëzit e hershëm u zhvilluan nga një specie foragjere hominide që ishin tashmë me dy këmbë [13], me një masë të trurit afërsisht sa një e treta e njerëzve modern [14]. Përdorimi i veglave mbeti relativisht i pandryshuar për shumicën e historisë të njerëzve të hershëm.

Përafërsisht 50,000 vjet më parë, u shfaq përdorimi i mjeteve dhe një grupi kompleks të sjelleve, që mendohet nga shumë arkeologë se kjo lidhet me shfaqjen e gjuhës moderne [15].

Veglat e gurit

Zjarri

Veshje dhe streha

Neoliti përmes antikitetit klasik (10,000 pes - 300 es)

Veglat e metalit

Energjia dhe transporti

Mesjeta dhe historia moderne (300 es - prezent)

Filozofia

Referencat

 1. ^Committee on Electricity in Economic Growth Energy Engineering Board Commission on Engineering and Technical Systems National Research Council (1986). Electricity in Economic Growth. Washington, DC: National Academy Press. pp. 16, 40. ISBN 0-309-03677-1<Available as free .pdf download> 
 2. ^Constable, George; Somerville, Bob (2003). A Century of Innovation: Twenty Engineering Achievements That Transformed Our Lives. Washington, DC: Joseph Henry Press. ISBN 0-309-08908-5. 
 3. ^For ex., George Crabb, Universal Technological Dictionary, or Familiar Explanation of the Terms Used in All Arts and Sciences, Containing Definitions Drawn From the Original Writers, (London: Baldwin, Cradock and Joy, 1823), s.v. "technology."
 4. ^Julius Adams Stratton and Loretta H. Mannix, Mind and Hand: The Birth of MIT (Cambridge: MIT Press, 2005), 190-92. ISBN 0262195240.
 5. ^Eric Schatzberg, "Technik Comes to America: Changing Meanings of Technology Before 1930,"Technology and Culture 47 (July 2006): 486-512.
 6. ^Read Bain, "Technology and State Government," American Sociological Review 2 (December 1937): 860.
 7. ^Donald A. MacKenzie and Judy Wajcman, "Introductory Essay" in The Social Shaping of Technology, 2nd ed. (Buckingham, England : Open University Press, 1999) ISBN 0-335-19913-5.
 8. ^"Definition of technology". Merriam-Webster. Marrë më 16 February 2007. 
 9. ^Franklin, Ursula. "Real World of Technology". House of Anansi Press. Marrë më 13 February 2007. 
 10. ^"Technology news". BBC News. Marrë më 17 February 2006. 
 11. ^"Science". Dictionary.com. Marrë më 17 February 2007. 
 12. ^"Intute: Science, Engineering and Technology". Intute. Marrë më 17 February 2007. 
 13. ^"Mother of man – 3.2 million years ago". BBC. Marrë më 17 May 2008. 
 14. ^"Human Evolution". History channel. Arkivuar nga the original më 23 April 2008. Marrë më 17 May 2008. 
 15. ^Wade, Nicholas (15 July 2003). "Early Voices: The Leap to Language". The New York Times. Marrë më 17 May 2008. 

Shiko edhe

Portal:Teknologji

Lidhje të jashtme

Teknologjia

Shkencat e aplikuara

Arkeologjia ·Inteligjenca artificiale ·Inxhinieria keramike ·Shkenca kompjuterike ·Elektronika ·Energjia ·Ruajtja e Energjisë  ·Fizika inxhinierike ·Shkenca Inxhinierike e Ambientit ·Teknologjia e ambientit ·Shkenca e Peshkimit ·Shkencat e Materialit ·Mikroteknologjia ·Nanoteknologjia ·Teknologjia Nukleare ·Inxhinieria Optike ·Fizika e Grimcave ·Zoografia

Informacioni

Teknologjia e Komunikimit ·Grafika ·Teknologjia Informative ·Muzika ·Njohja e Zërit ·Teknologjia Vizuale ·Sistematika ·Informatika

Industria

Konstruktimi ·Inxhinieria e Financave ·Industria e Peshkimit ·Teknologjia Industriale ·Prodhimtaria ·Makineri ·Minimi ·Informatika e Biznesit

Ushtria

Municioni ·Bombat ·Inxhinieria e Luftimit ·Teknologjia Ushtarake ·Teknologjia dhe Pajisjet ushtarake ·Inxhinieria e Marinës

Shtëpiake

Teknologjia Edukative ·Aplikimet Domestike ·Teknologjia Shtëpiake ·Teknologjia Ushqimore

Inxhinieria

Inxhineria e hapësirës ajrore ·Agrikultura ·Arkitekturore ·Audio Inxhinieria ·Inxhinieria Automobilistike ·Biologjike ·Biokimia ·Biomjekësia ·Bioteknologjia ·Transmetimit ·Ndërtimtaria ·Keramike ·Kimike ·Civile ·Kompjuterike ·Konstruktimi ·Kontrolli ·Kryogjenika ·Elektrike ·Elektronike ·Teknologjia e Inxhinierisë ·Enterprise ·Ambienti ·Ushqimore ·Gjenetike ·Hidraulika ·Industriale ·Materiale ·Mekanike ·Mekantronike ·Metalurgjike ·Minimi ·Marina ·Rrjeti ·Nukleare ·Oqeani ·Ontologjia ·Optike ·Petrolit ·Radio Frekuenca ·Softuerike ·Strukturore ·Sistemet ·Teknik ·Tekstili ·Indet ·Transportit ·Trafiku

Shëndetësia

Inxhinieria Biomjekësore ·Bioinformatika ·Bioteknologjia ·Keminformatika ·Inxhinieria e Mbrojtjes ndaj Zjarrit ·Shëndetësia teknologjitë ·Teknologjia Mjekësore ·Nutricioni ·Fermaceutika ·Inxhinieria e Sigurisë ·Inxhinieria Sanitare

Transporti

Aerohapësira ·Inxhinieria e Aerohapësirës ·Inxhinieria Automobilistike ·Inxhinieria e Marinës ·Automjetet Motorike ·Teknologjia e Hapësirës

{{bottomLinkPreText}}{{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license. Credit: (see original file).

Whether you are a student in high school or college, there is a 100% chance that you will have to write some sort of informative essay during your educational years. Your teacher may either assign you a topic or allow you to choose one for yourself. Depending on the length and requirements for the paper, your topic options will narrow down. A lot of the times, students will end up receiving a subject that they are completely clueless about and thus have really no starting point to build off. Do not worry, EssayPro is here to teach our students everything they need to know about crafting an informative essay!


Table Of Contents


What Is An Informative Essay?

Believe it or not, as a student you have written this sort of an essay before! To understand the concept of this paper, you must understand its definition. An informative essay is a piece of writing that aims to educate an audience about a certain topic. This is NOT an essay that is persuasive or argumentative, and the end goal is to make sure that the audience has learned new and interesting information. Generally speaking, this type of essay will compare controversial viewpoints about a certain topic.


This Type of Essay is similar to an Expository Essay

This essay family contains the:

Informative Essay Topics

If the topic is not assigned, you will need to choose your own topic. You might probably stuck on this step if you have a wide range to choose from. Take your time and keep these pieces of advice in mind to select the most appropriate topic.

 • Make sure that your topic is not too broad and not too narrow. You need to have enough information about your subject to write about, but not so much to make your essay a novel.

 • The topic should be attractive and interesting to your audience. Think ahead about who might be reading your paper. Of course, if it was assigned for your class, the teacher will be your main audience.

 • The best option is to choose the topic that interests you. It will make the writing process much more pleasant and will let you express your enthusiasm fully.

Sometimes, teachers and professors will require presentations or speeches to come along with the written essay. This is why it is smart to pick a topic that is interesting enough to a wide audience (something people can relate to) and can be explained clearly through speech. Here are some examples!

 • The origin of language.
 • The origin of the universe!
 • How to maximize financial efficiency!
 • Why do people procrastinate?
 • What causes addiction?
 • Evolution of human rights
 • Legalization of Marijuana
 • Nanotechnology
 • Why do we dream?
 • How do 3D-glasses work?

Steps to Take Pre-Writing

Before you sit down in front of your computer screen and start typing away, there are some necessary steps to make and items to prepare before hand. Having a set plan allows you to organize information effectively, and this greatly speeds up the entire essay writing process.

 • Brainstorm Ideas: Unless specifically given subject instructions by the coordinator, students are usually given freedom in choosing the topic of their essay. Depending on the importance of the class or your enthusiasm towards crafting this work, a topic should be chosen accordingly. You may choose a topic that you are already well-rounded in, however, this will make the process swift and boring. Ambitious students should choose a topic that they have limited knowledge about. Doing this will increase their general knowledge as well as challenge the students in regards to analyzing new information. Regardless of what type of topic you choose, brainstorming ideas and creating a general outline of your essay will help you organize your thoughts, logically allowing you to pick the most suitable topic.

 • Choosing a Topic: After narrowing down your options, it has finally come time to choose the most appropriate topic. Remember, the Find a happy medium which will allow you to fully answer the informative question. This will prevent you from worrying about the fact that you may need more content or that not everything you wanted to express got down on paper!

 • Crank Out Some Informative Research: Gather information about your topic. Use various sources including primary and secondary ones! Primary sources are physical pieces of evidence relating to the topic at hand. For example, if you are talking about the Evolution Of Human Rights, a primary source could be a speech written by Martin Luther King Jr! Secondary sources are articles and papers written based on that topic. For example, if the topic is about addiction, a secondary source would be Bruce K. Alexander’s Rat Park Study!

 • Use a variety of sources, and validate their reliability: Using sites like Wikipedia is generally frowned upon, however checking out the links used at the bottom of every wiki page is an effective way to get sources quickly! Provide different types of sources to make your informative essay well-rounded!

Informative Essay Outline

As a writer, you may be wondering: “If I hire someone to write my essay for me, will they know how to structure my informative essay?” This is definitely a good question to ask and an idea to consider if you have decided upon this path. If the writer presents you with something similar to what is shown here, then you are in good hands!

The informative essay is written in the standard essay style. Usually speaking, it will consist of an Introduction, 3 Body Paragraphs, and a Conclusion. The introduction serves to present the main argument in an exciting and interesting manner. The 3 Bodies will be mainly used to support the thesis created in the intro. The conclusion will wrap up the information and present its significance in the real world!

Introduction

The intro should start out with a flashy hook statement that grabs the reader's attention. This sentence should be relevant to the topic, so using an informative rhetorical question would be a good example.

Afterward, reveal any background context that will be necessary for the reader to understand while reading through the essay. These sentences should pay the way for an excellent thesis statement.

The last sentence of the introduction should be a well formed and coherent thesis statement. Since this is the sentence that the entire informative essay is based around, make sure that you have constructed it properly. In other words,

Body Paragraphs

The purpose of this section of the essay is to defend the thesis statement, so the content in these paragraphs must be tip-top. Create a smooth transition from your intro by creating a topic sentence that links the thesis to your first main point. (A smooth transition should also be created for the second and third body paragraph!)

With each body paragraph, there must be a target point and a supporting detail. A target point is the part of the thesis that you are aiming to prove. The supporting detail is the outside validation that enriches your statement.

After introducing your topic sentence, it is time to follow the CCE format to craft the most important part of the essay. This is your main argument of the body paragraph. Since the quality of the essay is dependent upon how well the thesis is defended, make sure that your 3 claims are strong.

After defining your claim, you must introduce the evidence. This is your physical proof that validates your claim. Usually, in informative writing, this will be a quote from some sort of Without this, your informative essay will hold no value. It would basically be the same as accepting opinion as fact.

To conclude the CCE process, the writer must present an explanation of his claim. In other words, they need to display how this claim proves their thesis statement as fact. This is absolutely necessary and should be explained coherently. If eager to gain extra validation points, the writer can go into more depth about how the evidence backs up the claim. However, if this can be inferred without the need of extra information, then that would be ideal.

To conclude a body paragraph, a sentence should be created that gives a general synopsis of the argument presented. The main purpose of this sentence is to display assertiveness; in other words, display that your opinion is the right one! This gives your entire essay more strength and makes your argument/thesis look sharp!

Conclusion

After portraying your three main arguments, it is time to wrap up your essay.

The conclusion of an essay restates the thesis statement and offers final thoughts and insights on the topic. Explain it in different words and provide room for a smooth transition.

This “room” is necessary because you will now need to briefly restate the impact of each one of your arguments. If done correctly, the restatement and then the brief argument relay should mix well with each other!

In order to effectively finish the essay, one must come up with an overall concluding statement. This statement should serve as an explanation for the significance of your argument. In other words, explain why the informative writing you just crafted has value and where this information can be applied. This gives the work “real-world” value!

Post-Writing To Do List

Vocabulary: After rereading the draft, make sure that you are satisfied with the language you have used. If the words were not crafty enough or phrases could have been stated in a smoother manner, then edit accordingly.

Grammar: Nothing aggravates teachers more than having to pause their reading to fix grammar mistakes. It shows carelessness and a lack of proper editing. Use websites like GrammarCheck to make sure that there are no issues with punctuation, spelling, etc.

Coherency: From a writer's perspective, this is the most important textbox to have checked. Using language that can be easily understood as well as proper transitional skills is an awesome way to keep your paper moving smoothly.

If you were to imagine your paper as a road, then a coherent paper would be a straightforward and clean path. An incoherent essay would be one with bumps on the road and unexpected sharp turns!

Peer Editing: Having a second pair of eyes to read through your paper is a surefire way of validating your work. If the essay sounds fluent and makes sense to another brain, then you are increasing the odds of it sounding great to the teacher. If your peer has any tips or recommended some amendments, consider their advice! Here at EssayPro, you can speak to a professional essay writer that knows useful tactics that will put a smile on the professor's face!

The final touch: As you have edited your final draft, your next step will be transforming it into a full-fledged essay. Give your final draft one more read-through. Read it aloud and fix small mistakes your eye might not catch.

Examples

Essay Writing Advice From Our Professional Team

Prof. Essie, from EssayPro

An informative essay is the best way to explain a complicated idea. When you write one of these essays, most of the writing process comes before you write the essay itself. My advice is to spend the most of your writing time on research. (To inform someone on how to do something, you first need to know to do it). The first step to anything, of course, is to choose a topic. Gather all the details on that subject by doing a thorough investigation. List of the important facts and main steps of your paper. Make sure your sources and facts are reliable and accurate. In your outline, write a topic sentence for each fact. After doing all of these steps, you can structure the thesis statement. That's right! Don’t start your essay by writing a thesis statement. Make sure you wholesomely understand your topic before you introduce it. After this organizational process, you can draft your essay and edit it. Good luck!

Read the Article and Still Have Questions?

Informative essays tend to be difficult assignments for students as sometimes explaining certain concepts takes a lot more critical thinking than expected. This causes students to submit low-quality work and receive poor grades for their efforts. To alleviate this problem, we here at EssayPro, the best custom essay writing service on the web, have hired qualified writers to create high-level content for very fair prices. Our writers are college graduates with various degrees who have dealt with the struggle of college essay writing. They have learned all of the tricks and tactics to astonish college professors and will guarantee the swift delivery of a custom informative essay! Hire online essay writer!

Visit EssayPro

One thought on “Teknologji Informative Essay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *